Waarom succes trainbaar is

We kennen allemaal de Amerikaanse guru’s: “succes is een keuze!” Wij Nederlanders voelen dan vaak een natuurlijke weerstand. Maar in hoeverre klopt hun stelling? En wat leren we van dat antwoord?

Henny de Vos Burchart wilde wel eens weten hoe het echt zit. Ze heeft daarom in een wetenschappelijk onderzoek onder HBO-studenten gekeken naar het gedrag dat de kans op studiesucces vergroot. En in hoeverre dit trainbaar is. De inzichten die dit oplevert kun je als trainer of L&D professional in elk traject gebruiken.

Zelfregulatie: de sleutel tot studiesucces

Er is veel onderzoek gedaan naar het gedrag dat nodig is om succesvol te zijn in je studie. In de bestseller ‘How children succeed’ deelt Paul Tough veel van de wetenschappelijke inzichten op dit vlak. Belangrijke conclusie: zelfregulatie speelt een cruciale rol.

Zelfregulatie betekent dat je je gedachten, gevoelens en handelen bewust richt op het bereiken van je persoonlijke doelen. Het proces van zelfregulatie is volgens Zimmerman te beschouwen als een cyclus die bestaat uit drie fasen:

  1. Planning: Stel doelen en ontwikkel een strategie om je doelen te behalen;
  2. Uitvoering: Toon discipline en doorzettingsvermogen bij het werken aan je doel;
  3. Reflectie: Verwerk en beoordeel de opgedane ervaringen. Dit leidt tot inzicht waarom een doel wel of niet gehaald is en geeft zicht op de voortgang.

Wanneer de opgedane inzichten worden omgezet in een nieuw leerproces start de cyclus opnieuw.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Elke fase van zelfregulatie vraagt om specifiek gedrag. In de planningsfase is het bijvoorbeeld cruciaal dat je heel duidelijk bepaalt waarin je wilt groeien en welk concreet gedrag daarbij hoort. Bij het bepalen van de strategie om je doel te behalen, is het daarnaast belangrijk dat je nadenkt over de obstakels die je onderweg gaat tegenkomen en hoe je die gaat omzeilen. Tot slot is het waardevol om te bepalen wie jou kunnen helpen om je doel te bereiken.

In de uitvoeringsfase staat het aanleren van het nieuwe gedrag centraal. Om dit gedrag een gewoonte te laten worden die je gedachteloos uitvoert moet het intensief (dagelijks) geoefend worden. Dit kost energie. Wanneer je energie opraakt (bijv. bij tijdsdruk of stress) wordt het lastig om het nieuwe gedrag vol te houden en is het gemakkelijk om in een oud patroon terug te vallen. Oefenen met nieuw gedrag verlangt dan ook discipline, zoals het vasthouden aan een plan, je aandacht richten op het doel en je niet laten afleiden.

In de fase van zelfreflectie beoordeel en interpreteer je je eigen prestaties en sta je stil bij je gedachten, gevoelens en gedrag. Er zijn aanwijzingen dat alleen al het reflecteren zelf invloed heeft op het presteren. Onderzoek van Di Stefano toont bijvoorbeeld aan dat personen die een bepaalde tijd kregen om te reflecteren op een gedane taak hun prestaties meer verbeterden dan degene die dezelfde hoeveelheid tijd kregen om te oefenen met dezelfde taak. Reflecteren draagt ook bij aan het vertrouwen om een doel te kunnen bereiken en zelfvertrouwen draagt op zijn beurt weer bij aan succes.

Wil jij de zelfregulatie van mensen vergroten?

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk!

Het wetenschappelijke experiment

We weten dus welk gedrag nodig is voor zelfregulatie. In een wetenschappelijk onderzoek heb ik gekeken naar de trainbaarheid hiervan. De deelnemende HBO-studenten begonnen hun traject met een drijfverenanalyse van Profile Dynamics en werden vervolgens gedurende drie maanden ondersteund door Perflectie. Deze methodiek ondersteunt mensen namelijk in alle fases van zelfregulatie. De hypothese is daarom dat het gebruik van Perflectie leidt tot een verhoging van de zelfregulatie en daarmee tot meer studiesucces. Om te bepalen of een toename te verklaren is door de leerinterventie, is een vergelijkbare groep studenten gevolgd die de leerinterventie niet hebben gehad (controlegroep).

In een startbijeenkomst werd het zelfinzicht van de studenten vergroot door een drijfverenanalyse. Vervolgens hebben zij een persoonlijk ontwikkeldoel vastgesteld en dit opgeknipt in kleine, haalbare stappen. Aansluitend gebruikten de studenten het online platform van Perflectie om systematisch te reflecteren en hun persoonlijke voortgang bij te houden.

Verbluffende resultaten

Het effect? Na drie maanden hadden de studenten meer zelfvertrouwen, vertoonden ze minder uitstelgedrag en lieten ze zich minder snel afleiden. De studenten die met Perflectie hebben gewerkt toonden dan ook een significant hoger niveau van zelfregulatie dan de controlegroep (grafiek A). Een half jaar na de start van het experiment hadden de studenten significant meer studieachterstand ingehaald dan de controlegroep (grafiek B).
Wat is nou de grootste voorspeller van succes? Werk aan het doorbreken van uitstelgedrag. Dit heeft namelijk in alle fasen van de cyclus van zelfregulatie een positief effect. Het doorbreken van uitstelgedrag werkt daarom als een multiplier. Studenten die als doel hadden om uitstelgedrag te doorbreken, zijn dan ook het meest gegroeid.

We kunnen dus concluderen dat de studenten die gebruik hebben gemaakt van Perflectie een hoger niveau van zelfregulatie tonen (gedragsverandering) en significant meer studieresultaten hebben geboekt.

Wat betekent dit voor organisaties en trainers?

In organisaties is het niet altijd mogelijk om de link te leggen tussen een specifieke leerinterventie en het resultaat van het bedrijf. We weten nu echter wel dat zelfregulatie een enorm goede voorspeller van succes is. Als een leerinterventie leidt tot een verhoging van de zelfregulatie, kun je dus aannemen dat het resultaat volgt.

Jochem Aubel is één van de oprichters van Perflectie, het online platform voor trainers en organisaties om blijvende gedragsverandering te realiseren. Benieuwd naar hoe Perflectie mensen hierbij ondersteunt? Bekijk dan de product tour.

Geschreven door

Henny de Vos Burchart

De Vos Burchart Coaching

Jochem Aubel

Perflectie

Gepubliceerd: 03-11-2017

Op de hoogte blijven?

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief. Lees onze privacyverklaring

Wil jij de zelfregulatie van mensen vergroten?

Download dan de toolbox ‘Veranderen in de praktijk’.
Deze toolbox bevat alles wat je nodig hebt om mensen te ondersteunen in alle fasen van zelfregulatie.
Andere interessante artikelen

Case study Vivat

Casestudy IT’ers VIVAT realiseren aantoonbare gedragsveranderingDe uitdagingen voor grote bedrijven om snel in te spelen op de veranderende wereld zijn immens. Het IT-bedrijf van VIVAT Verzekeringen gebruikte de methodiek en het online platform van Perflectie om haar...

Maak het verschil met je eendaagse training

Maak het verschil met je eendaagse training Als trainer wil je het verschil maken. Het liefst verzorg je daarom intensieve ontwikkeltrajecten met veel contactmomenten, om op deze manier deelnemers een echte stap in hun ontwikkeling te laten zetten. Helaas is dit niet...

Perflectie faciliteert blijvende gedragsverandering na training

Perflectie faciliteert blijvende gedragsverandering na training Interview uit Personeelsbeleid met Sander ten Kate door Simone Lensink “Tijdens mijn HR-studie verbaasde het mij al hoe het trainingsveld binnen HR in elkaar zit. Er wordt in veel organisaties nog steeds...

Stefan Op de Woerd is binnen Perflectie verantwoordelijk voor het ondersteunen van alle trainers die met Perflectie samenwerken. Hij hoort dagelijks waar trainers tegenaan lopen in gesprekken met opdrachtgevers, maar kent ook de succesverhalen. Daarom deelt hij graag zijn inzichten met je. 

 

Schrijf je in en ontvang de komende 3 dagen elke dag een belangrijk inzicht om de gesprekken met je opdrachtgevers effectiever en inspirerender te maken.

Bedankt voor je aanmelding! Je ontvangt binnen enkele minuten het eerste inzicht in je mailbox.

Download nu het gratis 'Actieplan voor deelnemers'

In het actieplan zitten de 5 elementen verwerkt die Runkeeper gebruikt om mensen te stimuleren.

Als je jouw deelnemers dit actieplan gedurende de training laat invullen, vergroot je de kans enorm dat ze hun persoonlijke doel halen. 

Download GRATIS het overzicht van 78 gedragingen

Per gedraging is bepaald hoe goed het te ontwikkelen is. Kies voor je training zoveel mogelijk makkelijk ontwikkelbaar gedrag dat past bij het onderwerp van de training. Zo maak je nog meer impact als trainer.

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk

 

Ontvang 6 dagen lang de beste E-books, templates en werkvormen om continu leren te stimuleren.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de eerste tool in je mailbox.

Download nu GRATIS de starters guide ‘In 7 stappen naar effectieve stretch assignments’

 

Met dit stappenplan zet je mensen op een positieve manier aan tot leren dat direct bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de starters guide in je mailbox.

Download nu GRATIS het
E-book 'De 6 principes van succesvolle gedragsverandering’

 

 

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten het E-book in je mailbox.

Download nu GRATIS de praatplaat

Download nu GRATIS de praatplaat

 

Deze praatplaat kun je gebruiken in gesprekken met opdrachtgevers om je 70-20-10 aanpak toe te lichten

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de praatplaat in je mailbox.

Download nu gratis het persoonlijk actieplan

 

Met dit actieplan ben je optimaal voorbereid om je goede voornemens succesvol in de praktijk te brengen.

Download nu GRATIS de 30-day challenge toolbox

 

Ontwerp je eigen challenge en daag jouw deelnemers uit om direct in de praktijk aan de slag te gaan.

Pin It on Pinterest